cropped-header-herden5.jpg

Välkommen till Brf Herden 5

Välkommen till Brf Herden 5!

Bostadsrättsföreningen Herden 5 bildades 1999. Fastigheten ligger på Kungsholmen med adress Fleminggatan 105-111 samt Arbetargatan 29.

Huset renoverades 2005 med nya stammar för vatten, avlopp och el. I början av 90-talet putsades fasaden och mitten av 90-talet renoverades vädringsbalkongerna.

För att söka mer information om vår förening, klicka i topp-menyn här ovanför. Till höger syns en lista med de senast publicerade inläggen.

Se vår hemsida Brf Herden 5. Där hittar du information om våra stadgar, vad som gäller vid renovering; hur du gör nya nycklar, hur porttelefonerna fungerar mm. I våra stadgar ser du vad du ansvarar för i din lägenhet. Vi rekommenderar också att du går med i vår grupp på Facebook som heter Brf Herden 5.

Felanmälan som rör fastigheten görs till vår mail: Brfherden5@gmail.com. Vid felanmälan direkt till vår fastighetsskötare eller journumret riskerar du att få betala för åtgärden själv eftersom styrelsen inte har godkänt utgiften. Felanmälan av hiss görs dock direkt till Hissen AB, se telefonnummer i hissen. Observera att vi bara beställer akut jour om någon sitter fast i hissen. I övriga fall behöver vi vänta tills Hissen AB kan reparera hissen, vilket normalt är nästkommande vardag.

Anmäl även namnänding i port och på dörr till vår Brf mail och skicka info om telefonnummer till porttelefonen. Ange: namn och telefonnummer, port, fyrsiffrigt lägenhetsnummer och vad förra ägaren hette.

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har del i fastigheten vi har våra lägenheter i. Avgiften används bl.a. för att täcka kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, vatten, värme, sophämtning, gemensam el till t.ex. belysning och tvättstugor, tomträttsavgäld och föreningens räntor. Det är av stor vikt att du bidrar till föreningens ekonomi genom att vara aktsam om vår fastighet och maskiner i tvättstugan och inte orsakar onödigt slitage.

Tyvärr är en av våra största onödiga utgifter att sopsorteringen inte fungerar och vi får straffavgifter. Det är viktigt att alla tar ansvar och alltid sorterar rätt. Om varje individ som bor i huset slarvar bara en gång om året, så blir det flera gånger i veckan totalt sett.
Platta alltid till kartonger då vi betalar för volym och inte för vikt och så att så många som möjligt får plats att slänga sina kartonger.
Lägg inte på berg av avfall då vi riskerar att kärlen inte töms alls om de är överfulla. Om kärlet är fullt måste du vänta med att lägga på mer. Det är inte OK att sortera fel bara för att bli av med sina sopor när ett kärl är fullt.

I vårt miljörum inne på gården vid Arbetargatan 25 kan du slänga
- tidningar
- kartonger
- plastförpackningar
- metallförpackningar
I vårt soprum mellan vid Fleminggatan 109 kan du slänga
- matavfall
- brännbara hushållssopor.

Andra typer av avfall måste du ta hand om själv som tex
- glasavfall lämnas i kommunens glasigloo, den närmaste finns nere på Igeldammsgatan, här lämnar du även batterier
- grovsopor och miljöfarligt avfall tar du till kommunens återvinningsstation, eller mha t.ex. appen TipTap
se öven Stockholms stads hemsida.

Källargångar, dörrar till vädringsbalkonger och trappuppgångar måste hållas fria från barnvagnar och prylar av brandskyddsskäl. Ingenting får förvaras utanför förråden i källaren.

Vi har cykelrum och tvättstugor i källaren och ett barnvagnsförråd i portalen Fleminggatan 105 för våra småbarnsfamiljer.

Tänk på att porten eventuellt stängs långsamt vid snabba väderomslag värme/kyla, innan oljan i portstängaren har hunnit justeras vid ronden av vår vaktmästare. Var vaksam på att porten verkligen går igen. Ställ inte upp porten obevakad, så inte obehöriga tar sig in eller värme slipper ut vid kallt väder.

För att möjliggöra optimala förhållanden för vårt värmesystem behöver du se över tätningslister i dina fönster och dörrar inför varje höst och lufta dina element. Se även över filter i friskluftintag. Friskluftsintagen ska vara öppna för att få rätt cirkulation i lägenheten, men riktigt kalla dagar kanske man vill stänga dem för att undvika kallras. Tänk då på att öppna dem igen. Enligt våra stadgar får du bara vädra kort och effektivt, max 15 minuter.

Vår bredbandsleverantör är Stockholms Stadsnät. Om ingen router har lämnats av föregående ägare, behöver du skaffa en själv.

 

Bästa hälsningar,

Styrelsen