Information från styrelsen #1, 2015

Här kommer information från Styrelsen om vilka projekt som pågår och vad som kommer hända i vår förening inom den närmaste tiden. Den här informationen finns även på vår hemsida www.herden5.se.
Styrelsen planerar att fortsätta med löpande information av detta slag, främst genom hemsidan.

Inflyttningspaket

Det är många som flyttar in och ut just nu. Vi bor i en populär stadsdel och har en attraktiv förening. Styrelsen har tagit fram ett informationshäfte som framöver ska delas ut till alla nyinflyttade men eftersom häftet innehåller uppdaterade kontaktuppgifter och information som är bra för alla att känna till så delar vi nu ut det till samtliga medlemmar i föreningen.

Detta informationspaket finns även att hitta här på hemsidan under menyn Information För Boende och därefter Information För Nyinflyttade (eller klicka här).

Renovering av fönster

Under året planerar styrelsen att låta renovera och måla fastighetens fönster, skyltfönster och portar. Exakt datum när detta kommer att utföras är ej bestämt men det verkar troligt att det kommer att ske med början i April eller Maj.

Injustering av värmen

Vår förening har just nu väldigt höga värmekostnader. Det är vår näst högsta utgiftspost efter räntekostnaderna, och styrelsen arbetar aktivt med att minska dessa kostnader.

Vi har nyligen installerat en ny cirkulationspump och kommer under våren att göra justeringar i lägenheterna samt efterföljande mätningar. Information om detta har redan gått ut.

Detta är något som märkbart kan förbättra föreningens ekonomi så det är viktigt att vi hjälps åt så detta kan genomföras så bra som möjligt.

Nya balkonger

Det kommer byggas fyra nya balkonger. Som det ser ut i dagsläget kommer arbetet påbörjas i början av februari och pågå i c:a tre veckor.

Uppmärkning och bortforsling av cyklar

I slutet av november gick styrelsen ut med uppmaningen att märka upp eventuella cyklar du har stående på gården eller i cykelförråden för att vi därefter skulle kunna städa bort oönskade cyklar. De bortstädade cyklarna planerar vi att donera till projektet pump som är ett nystartat projekt/företag som ska börja ta in övergivna cyklar, utbilda arbetslösa ungdomar och invandrare att reparera dem och som sedan får sälja dem. Mer information om detta kommer.

Innergården

Arbetet med att rusta upp innergården har långsamt gått framåt. Styrelsen har pratat med ett antal trädgårdsarkitekter som kommer kunna skissa fram förslag på hur vår innergård skulle kunna bli en trevligare plats att vistas på.

Tyvärr har personalbrist på grund av ett antal avhopp ur styrelsen gjort att vi nu måste prioritera ner det här projektet. Ligger den här frågan dig varmt om hjärtat får du gärna anmäla intresse enligt nedan.

Vi söker nya medlemmar och suppleanter till styrelsen

Vi har tyvärr ett par avhopp från styrelsen och behöver därför stärka upp antalet medlemmar i styrelsen, både med nya styrelseledamöter och suppleanter.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen, som ledamot eller suppleant, och hjälpa till att göra vår förening ännu bättre, får du gärna ta kontakt med oss per epost: brfherden5@gmail.com.

Till exempel behöver vi hjälp för att fortsätta driva upprustningen av innergården, men även med de vanliga styrelsesysslorna.