Information från styrelsen #2, 2015

Här kommer information från Styrelsen om vilka projekt som pågår och vad som kommer hända i vår förening inom den närmaste tiden. Den här informationen finns även på vår hemsida www.herden5.se.

Gårdsstädning

Den 26 april kl. 12 är det dags för städning av gården. Vi kommer att förbereda gården inför sommaren med enklare städning och efteråt serveras det kaffe och bulle. Detta tillfälle skall ses mer som en möjlighet att träffa och umgås med sina grannar än en tung arbetsinsats.

Tanken är också att alla vi som bor i fastigheten skall känna ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och gården genom att med jämna mellanrum tillsammans ta hand om dem som vid gårdsstädning och genom att använda de gemensamma utrymmena (soprum, tvättstuga mm) så som anvisat.

Kåpa till lås

I höstas köpte föreningen in kåpor att montera ovanför låset på lägenheternas ytterdörrar. Kåporna fanns att hämta i tvättstugorna. Om du inte har en kåpa till ditt lås hör av dig till styrelsen via brfherden5@gmail.com.

Föreningsstämma 2015

Årets föreningsstämma kommer att hållas den vecka 22. Kallelse till detta kommer delas ut separat.

Inflyttningspaket

Styrelsen har tidigare i år delat ut ett informationshäfte till alla boende i fastigheten med kontaktuppgifter, ordningsregler och stadgar. Du kan även hitta detta som en pdf på föreningens hemsida www.herden5.se och klicka på fliken “information för boende”.

Renovering av fönster

Efter sommaren planerar styrelsen att låta renovera och måla fastighetens fönster, skyltfönster och portar. Start av renoveringen är flyttad till vecka 31/32.

Inför renoveringen delar styrelsen ut en enkät med några frågor där ni som boende får ange status på era fönster. För att kunna göra en så bra kostnadsuppskattning på renoverings- och måleriarbetet skulle sytelsen vilja be er att fylla i enkäten och returnera den i föreningens påstlåda i tapphus 109. Enkätblanketten får ni tillsammans med detta brev.

Injustering av värmen

Insjusteringen av värmen blev lyckad. Det var ett stort behov av detta då det var i mycket dåligt skick inställningsmässigt. Det som kvarstår är att se över värmekurvorna i undercentralen, den värme som skickas ut vid en viss utomhustemperatur.

Nya balkonger

Fyra nya balkonger har byggts och besikning av dessa kommer att ske inom kort.

Uppmärkning och bortforsling av cyklar

Så snart som möjligt kommer de ouppmärkta cyklarna på gården och i cykelförråden att transporteras bort. Har du inte märkt upp din cykel än behöver du göra det. Saknar du märkband kan du kontakta styrelsen.

Vi söker nya medlemmar och suppleanter till styrelsen

Några intresseanmälningar har kommit in till styrelsen men det finns fortfarande rum för fler. Så är du intresserad av att sitta med i styrelsen, som ledamot eller suppleant, och hjälpa till att göra vår förening ännu bättre, får du gärna ta kontakt med oss per epost: brfherden5@gmail.com.

Till exempel behöver vi hjälp för att fortsätta driva upprustningen av innergården, men även med de vanliga styrelsesysslorna.