Protokoll från ordinarie föreningsstämman 2016 publicerade

Protokollet från föreningsstämman ligger nu inscannat och upplagt under fliken “Dokument”, tillsammans med årsredovisningen och kallelsen.