Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2021 publicerade

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 finns nu under fliken “Dokument”.