Kontakt

Styrelsen
Epost: brfherden5@gmail.com

Adress:
Brf Herden 5
Fleminggatan 109, nb
112 45 Stockholm

Felanmälan
Felanmälan på allmänna utrymmen görs till styrelsen brfherden5@gmail.com.

Fel som rör din egen lägenhet skickas med mail till: kundservice@fastighetsagarna.se.
Eller per telefon (Öppettider Mån-tor 07.00-17.00, Fre 07:00-16.00): 08-617 76 00
(Observera att handhavandefel bekostas av dig som bostadsinnehavare)
Om du gör felanmälan till Fastighetsägarna för privata ärenden kommer Brf Herden 5 debiteras och kostnaden vidaredebiteras anmälaren. Då tillkommer en vidaredebiteringsavgift. Styrelsen rekommenderar därför att ringa relevant fackman direkt.

Vid akuta fall kontaktas styrelsen per e-post enligt ovan. Om ärendet är så akut att svar från styrelsen inte kan inhämtas kontaktas jouren: 08-657 64 50

Privata ärenden vidaredebiteras alltid anmälaren.