Allmänt

Kopiering av nycklar

Du behöver ett lägenhetsbevis på att du bor i föreningen för att kunna kopiera nycklar. Beviset hittar ni när ni loggar in på Savetime https://savetime.realportal.nu

Alla som är medlemmar i föreningen ska ha tillgång till ett inloggningskonto. Kontakta Savetime om ni har frågor kring inloggningsuppgifter.

Det är AB Kungslås på Fleminggatan 23 som hanterar våra nycklar. Ta med ert lägenhetsbevis  när ni vill kopiera nycklar. 

_____________________________________________________________________________________________

Felanmälan

Information gällande felanmälan ligger under menyalternativet kontakt.

Felanmälan görs alltid till vår mail brfherden5@gmail.com med undantag av felanmälan av våra hissar som görs till Hissen AB. Se information i hissarna. Observera att vi endast betalar jourutryckning om någon sitter fast i hissen. Annars blir det reparation nästkommande vardag.

I de fall felanmälan görs av boende, utan godkännande från styrelsen och föreningen debiteras för någon åtgärd är det stor risk att kostnaden vidaredebiteras den som har felanmält. Syftet med att gå via styrelsen är att ge oss möjlighet att bedöma om åtgärd är relevant och ska belastas föreningen. Privata kostnader vidaredebiteras alltid.