Problem med att öppna våra dokument?

Samtliga dokument på herden5 är uppladdade i pdf-format. Om du har problem att läsa dessa dokument kan du behöva installera ett speciellt program för detta. Ett exempel på ett sådant program är Adobe Reader, som kan laddas ner gratis från denna sida: http://get.adobe.com/se/reader/.

Obs, kryssa ur att du vill installera McAfee scan innan du klickar på “Ladda Hem Nu”.

Har du problem med någonting på hemsidan? Maila till brfherden5@gmail.com så besvarar vi dina frågor.