Dokument

Klicka på länkarna för att läsa dokumenten direkt i din webbläsare.
För att spara ett dokument: högerklicka på länken och välj “spara som”

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2024-05-25

Årsredovisning 2023 BrfHerden 5

Protokoll årsstämma för 2023 Brf Herden 5

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2023-05-25

Årsredovisning för 2022 Brf Herden 5

Brf Herden 5 Revisionsberättelse 2022

Protokoll årsstämma för 2022 Brf Herden 5

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2022-05-10

Protokoll årsstämma 2021 Brf Herden 5

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2021-05-10
Årsredovisning_Brf Herden 5_2020
Revisionsberättelse Brf Herden 5 2020

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2020
Årsredovisning för 2019
Revisionsberättelse för 2019
Protokoll från ordinarie årsstämma 2020

Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2019-05-14
Protokoll från ordinarie årsstämma 2019
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
Kallelse, dagordning

Dokument från ordinarie föreningsstämma 2018-04-16
Protokoll från ordinarie årsstämma 2018
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017

Kallelse, dagordning
Proposition från styrelsen gällande gruppanslutning bredband

Dokument från ordinarie föreningsstämma 2017-05-31
Protokoll från ordinarie föreningsstämman 2017
Årsredovisning för 2016

Dokument från ordinarie föreningsstämma 2016-05-31
Årsredovisning för 2015 – (uppdaterad 216-05-25, med underskrifter och revisionsberättelse)

Dokument från ordinarie föreningsstämman 2015-05-19
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015
Årsredovisning för 2014 - (uppdaterad 2015-05-18, med underskrifter och revisionsberättelse)
Kallelse och dagordning

 

Dokument från ordinarie föreningsstämma 2014-05-21
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014
Årsredovisning för 2013
, inklusive revisionsberättelse
Kallelse, dagordning och motioner

 

Dokument från ordinarie föreningsstämma 2013-05-28
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2013
Årsredovisning 2012
 - (uppdaterad 2013-05-27, med underskrifter och revisionsberättelse)
Kallelse och dagordning, stämmaDokument från ordinarie föreningsstämman 2012-05-29
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012
Årsredovisning 2011 – Brf Herden 5 (uppdaterad 2012-06-04)

Dokument från tidigare föreningsstämmor
Årsredovisning 2010 – Brf Herden 5