Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2023 publicerade

Årsredovisningen för 2022 och revisionsberättelse finns under fliken “Dokument“.