Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning

Att hyra ut bostadsrätten i andra hand är tillåtet endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla:

  • uppgift om skälet till upplåtelsen,
  • vilken tidsperiod uthyrningen avser,
  • personuppgifter på den som ska hyra,
  • kontaktuppgifter till bostadsrättshavaren och hyresgästen,
  • kopia av upprättat andrahandskontrakt (villkorat att giltigt endast om föreningen samtycke el hyresnämndens tillstånd erhållits före hyresperiodens början).

Ansökan med bilagor kan lämnas i föreningens postlåda, trapphuset Fleminggatan 109, eller skickas med e-post till brfherden5@gmail.com

Blanketter för ansökan om tillstånd och avtal om upplåtelse i andra hand finns exempelvis att ladda ner gratis på Fastighetsägarnas hemsida

www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar/1051-tillstand-uthyrning-av-bostadsrattslagenhet

www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar/1055-avtal-om-upplatelse

Korttidsuthyrning, typ airbnb, är inte tillåtet. Styrelsen ser mycket allvarligt på frågan om otillåten uthyrning och får påminna om att upplåtelse i andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd är grund för förverkande, d v s kan berättiga föreningen att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.