Andrahandsuthyrning

Att hyra ut din bostadsrätt i andra hand är tillåtet endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla:

  • Skäl till uthyrning
  • Den tidsperiod uthyrningen avser
  • Personuppgifter på den tilltänkta hyresgästen
  • Kontaktuppgifter till bostadsrättsinnehavaren & hyresgästen
  • En kopia av upprättat andrahandskontrakt med villkoret; endast giltigt om bostadsrättsföreningens styrelse lämnat samtycke eller hyresnämndens tillstånd erhållits före hyresperiodens början

Ansökan, inklusive bilagor, kan lämnas i föreningens postlåda i trapphuset på
Fleminggatan 109 eller skickas med e-post till brfherden5@gmail.com

Blanketter:
Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning
Avtal för andrahandsuthyrning

Observera att korttidsuthyrning via exempelvis Airbnb inte tillåtet. Styrelsen ser mycket allvarligt på frågan om otillåten uthyrning och får påminna om att upplåtelse i andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd är grund för förverkande, d v s kan berättiga föreningen att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.