Andrahandsuthyrning

Att hyra ut din bostadsrätt i andra hand är tillåtet endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla:

  • Skäl till uthyrning
  • Den tidsperiod uthyrningen avser
  • Personuppgifter på den tilltänkta hyresgästen
  • Kontaktuppgifter till bostadsrättsinnehavaren & hyresgästen
  • En kopia av upprättat andrahandskontrakt med villkoret; endast giltigt om bostadsrättsföreningens styrelse lämnat samtycke eller hyresnämndens tillstånd erhållits före hyresperiodens början

Ansökan, inklusive bilagor, kan lämnas i föreningens postlåda i trapphuset på
Fleminggatan 109 eller skickas med e-post till brfherden5@gmail.com

Blanketter:
Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning
Avtal för andrahandsuthyrning

Föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Maxbelopp som kan tas ut är 10% av gällande prisbasbelopp / år.

Observera att korttidsuthyrning via exempelvis Airbnb inte tillåtet. Styrelsen ser mycket allvarligt på frågan om otillåten uthyrning och får påminna om att upplåtelse i andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd är grund för förverkande, d v s kan berättiga föreningen att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.