Uppvärmning av lägenheterna

Vissa av er har säkert noterat att lufttemperaturerna i lägenheterna varit något lägre än tidigare vintrar. Styrelsen har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare uppmärksammat att kostnaderna för fjärrvärmen legat på extremt höga nivåer vilket tär på det ekonomiska resultatet. Faktum är att energiåtgången för vår förening ligger över det normala för liknande fastigheter, vilket också finns noterat på energideklarationen som sitter i er port.

Givet detta har vi i samråd med vår drifttekniker påbörjat en driftoptimering av fastigheten. Det som sker närmast är ett byte av den pump som pumpar runt varmvattnet i ledningar och element. Den nya är dubbelt så stark och kommer därmed orka trycka varmvattnet även till de lägenheter som ligger långt bort från undercentralen.

Vi ber er ha överseende med att det inte blir ett helt perfekt inomhusklimat direkt. ”Trögheten” i huskroppen gör att justeringar märks fullt ut först efter några veckor. Resultatet av arbetet kommer att bli en förbättrad ekonomi och en mer miljövänlig och korrekt uppvärmning.

Vår fastighetsskötare och drifttekniker hjälper gärna till att justera elementen om ni upplever att gradantalet inomhus sjunker under 20-21 grader. Notera att temperaturen inte skall mätas i fönstret eller i ytterväggens närhet. En felanmälan kan göras direkt till Fastighetsägarna under kontaktuppgifter här på hemsidan.