Dokument inför ordinarie föreningsstämma 2022 publicerade

Årsredovisningen för 2021, revisionsberättelse och information kring förslag på ändringar i stadgarna finns nu under fliken “Dokument“.